Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotie door TV VLAANDEREN.
 2. Door middel van verloting stelt TV VLAANDEREN de volgende prijs beschikbaar: 4 draadloze JBL in-ear oordopjes.
 3. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. De actie loopt van 15.09.2021 tot en met 22.09.2021 om 12u.
 5. De deelnemer maakt kans op een prijs door de Enquête in te vullen en de wedstrijdvragen correct te beantwoorden.
 6. Uit alle deelnemers worden aan het einde van de actieperiode de winnaars getrokken op basis van de antwoorden. Wedstrijdvraag: Hoe heet onze bibliotheek waar je al onze films en series in kan terugvinden? En een schiftingsvraag: hoeveel klanten zullen er op 22/09/21 om 12u deze enquête ingevuld hebben?
 7. Voor deelname aan deze actie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bij deelname door een jonger persoon is toestemming van een ouder noodzakelijk.
 8. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per deelnemer.
 9. De winnaars zullen op de hoogte gesteld worden via het platform waarop hij/zij gereageerd heeft.
 10. Mocht er door de winnaar niet binnen tien werkdagen gereageerd zijn, dan zal de prijs aan een andere deelnemer gegeven worden.
 11. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 12. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden.
 13. TV VLAANDEREN is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.
 14. TV VLAANDEREN is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actie te stoppen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 15. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 16. Indien over de waarde van de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, zal TV VLAANDEREN deze voor haar rekening nemen.
 17. TV VLAANDEREN handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 18. Op deze actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. TV VLAANDEREN is een merk gebruikt door Canal+ Luxembourg S. à r.l. Maatschappelijke zetel: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 87.905