1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotie door TV VLAANDEREN.
 2. Door middel van verloting stelt TV VLAANDEREN de volgende prijs beschikbaar: één valentijnspakket.
 3. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. De actie loopt van 07.02.2022 tot en met 08.02.2022 (12u).
 5. De deelnemer maakt kans op een prijs door naar de Facebookpagina of Instagram van TV VLAANDEREN te gaan.
 6. Uit alle deelnemers worden aan het einde van de actieperiode de winnaar getrokken door een onafhankelijke derde. Er vindt één trekking plaats. De winnaar moet de pagina van TV VLAANDEREN volgen, de post liken en een vriend(in) te taggen in de comments.
 7. Voor deelname aan deze actie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bij deelname door een jonger persoon is toestemming van een ouder noodzakelijk.
 8. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per deelnemer.
 9. De winnaars zullen op de hoogte gesteld worden via het platform waarop hij/zij gereageerd heeft.
 10. Mocht er door de winnaar niet binnen tien werkdagen gereageerd zijn, dan zal de prijs aan een andere deelnemer gegeven worden.
 11. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 12. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden.
 13. TV VLAANDEREN is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens.
 14. TV VLAANDEREN is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actie te stoppen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 15. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 16. Indien over de waarde van de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, zal TV VLAANDEREN deze voor haar rekening nemen.
 17. TV VLAANDEREN handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 18. Op deze actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. TV VLAANDEREN is een merk gebruikt door Canal+ Luxembourg S. à r.l. Maatschappelijke zetel: Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 87.905
 19. De wedstrijd is enkel geldig in België.